Archiwum

Dlaczego zamierzam startować na Wójta gminy Tarnowiec :

Moje dotychczasowe życie zawodowe, a jest to już prawie 30 lat, charakteryzuje ciągła nauka, podnoszenie kwalifikacji, co za tym idzie awanse na wyższe szczeble managerskie i większy zakres odpowiedzialności.

Pracowałem większość życia na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich odpowiadając za spore budżety i zarządzając znacznymi rozproszonymi strukturami handlowymi.

Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywałem podwładnym, szkoląc ich teoretycznie i praktycznie, często sam ucząc się od Nich, dzięki czemu stawaliśmy się skuteczniejszym zespołem. Wielu z nich awansowało. Do dzisiaj mamy świetne relacje. Nadal pomagam ludziom rozwiązywać konflikty, biorąc udział w negocjacjach i mediacjach tak rodzinnych jak i biznesowych.

Prowadziłem i nadal prowadzę działania polegające na wieloetapowych negocjacjach z partnerami z całego kraju. W kilku firmach zaczynałem pracę od samego początku ich istnienia, doprowadzając je na wysokie poziomy sprzedaży, marż i zysków.

Urodziłem się w Jaśle i nadal mieszkam na terenie powiatu Jasielskiego. Jestem wieloletnim krwiodawcą. Angażuję się również w lokalną działalność charytatywną, co powoduje, że często spotykam się z mieszkańcami naszego powiatu osobiście, jak i w social mediach.

Coraz więcej i coraz częściej słyszę, że ludzie narzekają na władzę, która nie spełnia ich oczekiwań, ponieważ oddali swój głos na osoby z popularnych partii lub na znane nazwiska, często bez żadnego doświadczenia i kwalifikacji.

Pokazuję swoje doświadczenie zawodowe, co gwarantuje współpracę ze wszystkimi w jednym wspólnym celu jakim jest rozwój Gminy.

Oferuję ciężką pracę, kontakty, umiejętności i kompetencję, nie puste obietnice, co wierzę (mam przekonanie), znacząco wpłynie na wzrost pozycji gminy Tarnowiec w Powiecie Jasielskim, która z kolei przełoży się na lepsze życie mieszkańców.

Jestem osobą, która osiągnęła wiele. Widzę ogromny potencjał u lokalnych Przedsiębiorców, dzięki którym rozwijamy się. Darzę ogromnym sercem ludzi słabszych, którym z wielką ochotą pomagam.

Reasumując, wiem, że mam duży potencjał, ogromne doświadczenie oraz zapał do pracy, co w stosunkowo szybkim czasie pozwoli mi pokazać wszystkim mieszkańcom Gminy że Tomasz Lackosz to TWÓJ WÓJT.

 

KWW TWÓJ WÓJT TOMASZ LACKOSZ